O škole


Název školy: Základní škola Varnsdorf Východní 1602, okres Děčín příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Varnsdorf, tel. 412 372 241
Sídlo zřizovatele: Varnsdorf, nám. Edvarda Beneše 470
Střediska školy: 01 středisko Střelecká 1800, Varnsdorf
02 škola Východní 1602, Varnsdorf
Adresa školy: Východní 1602, 407 47 Varnsdorf
IČO: 70698155
REDIZO: 600076474
IZO: 102065403
E-mail školy: skola@zsvychodni.cz
Ředitelka školy: Mgr. Helena Šmídová
e-mail: smidova@zsvychodni.cz
tel. , 775 872 658
Učetní školy: Andrea Rýdlová
e-mail: rydlova@zsvychodni.cz
tel. 737 205 470
Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Helena Šmídová
e-mail: smidova@zsvychodni.cz
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Alena Smetanová
e-mail: smetanova@zsvychodni.cz
tel. 724 820 130
Vedoucí učitel 2. stupně: Mgr. Petr Karman
e-mail: karman@zsvychodni.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Jindřiška Tůmová
e-mail: tumova@zsvychodni.cz
tel. 737 205 470
Konzultační hodiny pro rodiče, každý pátek
od 11-12 hod. Nutné telefonické objednání.
Metodik primární prevence: Mgr. Petr Karman
e-mail: karman@zsvychodni.cz
tel. 777 257 193
Konzultační hodiny pro rodiče, každý pátek
od 11-12 hod. Nutné telefonické objednání.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): Ing. Jana Kociánová
e-mail: jana.kocianova@varnsdorf.cz
tel. 417 545 104

Dokumenty:Krizové ošetřovné:

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné (odkaz)

O škole:

Rozpočet na rok 2021 (dokument ve formátu PDF, velikost 331 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 (dokument ve formátu PDF, velikost 461 kB)
Školní řád na šk. rok 2019 - 2020 (dokument ve formátu PDF, velikost 197 kB)
Klasifikační řád na šk. rok 2019 - 2020 (dokument ve formátu PDF, velikost 256 kB)
Výroční zpráva za šk. rok 2017 - 2018 ke zhlédnutí (PDF, velikost 1,46 MB)
Výroční zpráva za šk. rok 2017 - 2018 (archív ve formátu ZIP, velikost 788 kB)

Pro rodiče:

Přihláška do šestého ročníku (dokument ve formátu DOC, velikost 31 kB)
Žádost o uvolnění žáka z výuky (dokument ve formátu PDF, velikost 60 kB)
Žádost s pokyny a směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení


Ostatní dokumenty archiv

 

(c) 2012 Jan Škoda DBnet.cz
WEB Administrátor: Jan Rohm